I AM a boxing lover!!!

Bạn có thích đấm bốc không?Tôi rất thích!

Nhưng tôi rất sợ sở thích này sẽ bị tôi quên di,vì tôi rất hay quên,vì vậy tôi đã lập ra trang wed này ghi lại tâm trạng của tôi!